programy dla firm

LUK

Kompleksowy system przeznaczony do ubezpieczania leasingobiorców oraz pojazdów, będących przedmiotem leasingu. Oprogramowanie dedykowane dla multiagencji ubezpieczeniowej, obsługującej w tym zakresie jedną z największych firm leasingowych w Polsce.

Charakterystyka systemu:

 • Obsługa procedur zawierania ubezpieczeń pojazdów i leasingobiorców w 10 różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych (Amplico AIG Life, Concordia Polska TUW, Europ Assistance Polska, Generali Polska TU, Inter Partner Assistance Polska, PZU, STU Ergo Hestia, TU Allianz Polska, TU Compensa, Uniqa TU).
 • Proces zawierania ubezpieczeń obsługiwany kompleksowo, począwszy od kalkulacji i porównania składek oferowanych przez Ubezpieczycieli, a skończywszy na automatycznym przygotowaniu i wydrukowaniu gotowej polisy, zawartej w Towarzystwie Ubezpieczeniowych wybranym przez leasingobiorcę.
 • Elastyczny mechanizm definiowania uprawnień użytkowników.
 • Rozległa sieć użytkowników.
 • Panel użytkowany przez pracowników firmy leasingowej, przeznaczony do kalkulacji składek i wysyłania elektronicznych kwestionariuszy ubezpieczeniowych.
 • Panel użytkowany przez Centra Alarmowe (Call center) Towarzystw Ubezpieczeniowych, obsługujących programy assistance pojazdów - całodobowy dostęp do bazy zawartych ubezpieczeń assistance.
 • Rozbudowane funkcje wymiany danych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz z firmą leasingową. Dane w wielu formatach - od CSV do XML.
 • Funkcje zarządzania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 • Moduł obsługi procesów likwidacji szkód.
 • Wydruki zbiorcze / Korespondencja seryjna.
 • Moduł analityczny pozwalający na tworzenie zaawansowanych zestawień, raportów i statystyk.
 • Wysoki poziom zabezpieczeń danych osobowych, określony przez GIODO.


ALTAGO
ul. Strumykowa 2FA
51-522 Wrocław